Technische support 

SkinCare Solutions heeft een eigen technische dienst die u snel en efficiënt kunnen helpen. Wij bieden speciale specifieke onderhouds- en full-service contracten aan om de continuïteit van het gebruik van onze apparatuur te waarborgen. Wij zijn getraind door onze leveranciers en gecertificeerd om technisch onderhoud en reparaties uit te voeren op uw apparatuur.

Indien zich belangrijke wijzigingen voordoen qua werking en veiligheid van de apparatuur moeten die door ons op peil gehouden worden en ook worden uitgevoerd. Daarover krijgen wij meldingen van de producent. Wij gebruiken alleen goedgekeurde en originele onderdelen. Zowel wij als onze producten leveren onderdelen niet aan derden.

Derde partijen krijgen geen belangrijke updates en originele onderdelen voor deze gevoelige apparatuur. Indien u derden of eventueel uzelf aan de apparatuur laat werken dan bestaat de kans dat u de veiligheid van uzelf en/of uw patiënten in gevaar brengt. Indien zich problemen voordoen ligt de verantwoordelijkheid bij u en niet langer bij de leverancier. Wij raden u dan ook aan geen gebruik te maken van derde partijen die niet gekwalificeerd zijn voor het uitvoeren van reparaties en onderhoud aan de door ons geleverde apparatuur.

Neem voor vragen en/of informatie over onze onderhoudscontracten contact met ons op.